วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโครงงาน สุขศึกษา

โครงงานเรื่องการทำสมุนไพรไล่แมลง
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
นายอธิป  สะดา
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


โครงงานเรื่องการทำสมุนไพรไล่แมลง


เเนวคิดที่มาและความสำคัญ  
   ในการทำการเกษตรกรรม การเพาะปลูก  จะต้องมีแมลงมาทำลายผลผลิตที่ได้  และส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมี  ยาฆ่าแมลง  ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม  จึงได้ช่วยกันเสนอความคิดที่จะใช้สารสกัดจากสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีในการไล่แมลง  และได้ทำการทดลองโดยผลการทดลองที่ได้พบว่าสามารถใช้ไล่แมลงได้จริง
จุดมุ่งหมาย
1.เพื่อเเก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช
2.เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่เเมลง
3.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เเละฝึกการคิด วิเคราะห์ 
 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
        โครงงานเรื่อง สมุนไพรไล่เเมลง เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงสรรพคุณในการไล่เเมลง ไม่ได้ศึกษาถึงชนิดของสารชื่อ ส่วนประกอบของสารที่มีอยู่ในสมุนไพรที่มีอยู่ในตัวสมุนไพรนั้น

เเผนการปฏิบัติโครงงาน

วันที่
เรื่องที่ดำเนินการ
ภายในเดือน กันยายน 2554
1.วางเเผนกำหนดหัวเรื่อง โครงงานที่ต้องการศึกษา


2.ประชุม เเบ่งงานให้สมาชิกดำเนินการ

3.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4.ค้นคว้าหาข้อมูล  รวบรวมข้อมูล

5.ประชุม รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากสมาชิก

6.จัดเรียงข้อมูลทั้งหมด

7.จัดทำตัวโครงงาน

8.ตรวจทานเเก้ไข เเละเพิ่มเติมข้อมูล

9.นำเสนอผลงาน

 สารสกัดจากข่าและพริกไทยไล่แมลง

จุดประสงค์


ผลิตสารไล่แมลงจากพืชผักสวนครัว

วัสดุ-อุปกรณ์


1. หัวข่า หัว 
2. พริกไทยป่น ช้อนชา
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์
4. บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร
5. แท่งแก้วคน
6. ผ้ากรอง และกระดาษกรอง
7. บีกเกอร์

วิธีทำ


1. ตำหัวข่าให้ละเอียด คั้นน้ำข่าให้ได้ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. นำพริกไทยป่น ช้อนชา ใส่ในบิกเกอร์ เติมน้ำ 40 ลูกบาศก์เมตร นำไปให้ความร้อน คนพริกไทยให้ละลาย
3. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรองน้ำพริกไทย 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. เอาน้ำข่าและน้ำพริกไทยเทผสมกัน เติมน้ำสะอาด 20 ลูกบาศก์เมตรคนให้เข้ากัน

การใช้งาน


ฉีดพ่นฆ่ามดที่เป็นตัวการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยน้ำตาลบนต้นพืช
ฉีดพ่นบนผิวของผลไม้ป้องกันการวางไข่ของแมลง
ฉีดพ่นบนแปลงผักป้องกันเพลี้ยและแมลงกัดกินใบพืช

ข้อแนะนำ


พริกไทยป่นที่ขายตามท้องตลาดอาจไม่บริสุทธิ์ อาจตำพริกไทยป่นเองก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น