ประวัติซีเกมส์


ซีเกมส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราสัญลักษณ์และธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
กีฬาซีเกมส์ (อังกฤษSoutheast Asian Games หรือ SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขันดำเนินตามกฎข้อบังคับของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee หรือ IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia)
กีฬาซีเกมส์ นั้นเดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games)มาจนถึงปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ซีเกมส์
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดประชุมตกลงที่จะก่อตั้งองค์กรการกีฬาขึ้น
กีฬาแหลมทองนั้นได้รับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ซึ่งต่อมาได้เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อเสนอนั้นมีอยู่ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยพม่ามาเลเซีย , ลาวเวียดนาม และกัมพูชา (และสิงคโปร์ ซึ่งมาร่วมในภายหลัง) ถือเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประเทศเหล่านี้มีความตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นแบบสองปีครั้ง และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation Committee)ขึ้น
กีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมีมติให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแข่งขันด้วย และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์(Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เนื้อหา

  [ซ่อน

[แก้]ประเทศสมาชิก

รหัสประเทศ / กำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)ใช้ครั้งแรกรหัสมาตรฐานสากล
(ISO-code)
หมายเหตุ
THAธงชาติของไทย ไทยพ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)THA-
BRUธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไนพ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)BRN-
CAMธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชาพ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)KHM-
INAธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียพ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)IDNIHO พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)
FIFA-code IDN
LAOธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวพ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)LAO-
MASธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียพ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)MYS-
MYAธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่าพ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)MMRBIR พ.ศ. 2491-2535 (ค.ศ. 1948-1992)
PHIธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924)PHL-
SINธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)SGP-
TLSธงชาติของประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออกพ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)TLSIOA พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
VIEธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามพ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)VNM-

[แก้]การจัดแข่งขัน

ครั้งที่การแข่งขันเจ้าภาพจำนวนเหรียญทอง
เมืองประเทศอันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3


กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502)กรุงเทพมหานครธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (35)ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า (11)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (8)
2กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504)ย่างกุ้งธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่าธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า (35)ธงชาติของไทย ไทย (21)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (16)
กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506)พนมเปญธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชายกเลิก
3กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508)กัวลาลัมเปอร์ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียธงชาติของไทย ไทย (38)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (33)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (18)
4กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510)กรุงเทพมหานครธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (77)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (28)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (23)
5กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512)ย่างกุ้งธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่าธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า (57)ธงชาติของไทย ไทย (32)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (31)
6กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514)กัวลาลัมเปอร์ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียธงชาติของไทย ไทย (44)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (41)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (32)
7กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516)สิงคโปร์ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ธงชาติของไทย ไทย (47)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (45)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (30)
8กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518)กรุงเทพมหานครธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (80)ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (38)ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า (28)


กีฬาซีเกมส์ (SEA Games)
9กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520)กัวลาลัมเปอร์ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (62)ธงชาติของไทย ไทย (37)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (31)
10กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522)จาการ์ตาธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92)ธงชาติของไทย ไทย (50)ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า (26)
11กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524)มะนิลาธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (85)ธงชาติของไทย ไทย (62)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (55)
12กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526)สิงคโปร์ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (64)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (49)ธงชาติของไทย ไทย (49)
13กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528)กรุงเทพมหานครธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (92)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(62)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (43)
14กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530)จาการ์ตาธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(183)ธงชาติของไทย ไทย (63)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (59)
15กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532)กัวลาลัมเปอร์ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(102)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (67)ธงชาติของไทย ไทย (62)
16กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534)มะนิลาธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (90)ธงชาติของไทย ไทย (72)
17กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536)สิงคโปร์ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (88)ธงชาติของไทย ไทย (63)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (57)
18กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538)เชียงใหม่ 1ธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (157)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(77)ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (33)
19กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540)จาการ์ตาธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(194)ธงชาติของไทย ไทย (83)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (55)
20กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542)บันดาร์เสรีเบกาวันธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไนธงชาติของไทย ไทย (65)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (57)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(44)
21กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544)กัวลาลัมเปอร์ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (111)ธงชาติของไทย ไทย (103)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(72)
22กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546)ฮานอยและโฮจินมินซิตี้2ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (158)ธงชาติของไทย ไทย (90)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(55)
23กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548)มะนิลา3ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (113)ธงชาติของไทย ไทย (87)ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (71)
24กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550)นครราชสีมา4ธงชาติของไทย ไทยธงชาติของไทย ไทย (183)ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (68)ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (64)
25กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552)เวียงจันทน์ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวธงชาติของไทย ไทย (86)ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (83)ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(43)
26กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554)ปาเลมบังและจาการ์ตาธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย(182)ธงชาติของไทย ไทย (109)ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (96)
27กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556)เนปิดอธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า
28กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558)สิงคโปร์ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
29กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560)บันดาร์เสรีเบกาวัน5ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน
30กีฬาซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562)มะนิลา5ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
31กีฬาซีเกมส์ 2021 (พ.ศ. 2564)พนมเปญ5ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
หมายเหตุ

[แก้]สถิติ

[แก้]ประเทศที่จัดการแข่งขัน

ประเทศจำนนวนครั้งปีที่เป็นเจ้าภาพ
ธงชาติของไทย ไทย

6
2502, 2510, 2518, 2528, 2538, 2550
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย

5
2508, 2514, 2520, 2532, 2544
ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย

4
2522, 2530, 2540, 2554
ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์

4
2516, 2526, 2536, 2558
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์

3
2524, 2534, 2548
ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า

3
2504, 2512, 2556
ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน

1
2542
ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

1
2546
ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว

1
2552

[แก้]เจ้าเหรียญทอง

อันดับประเทศกีฬาแหลมทอง
(จำนวนครั้ง)
กีฬาซีเกมส์
(จำนวนครั้ง)
รวม
(จำนวนครั้ง)
ปีที่เป็นเจ้าเหรียญทอง
1ธงชาติของไทย ไทย65111959,1965,1967,1971,1973,1975,1985,1995,1999,2007,2009
2ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียยังไม่เข้าร่วมการแข่งขัน10101977,1979,1981,1983,1987,1989,1991,1993,1997,2011
3ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า20219611969
4ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย0112001
5ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม0112003
6ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ยังไม่เข้าร่วมการแข่งขัน112005

[แก้]จำนวนเหรียญรางวัลรวม

อันดับประเทศภาพเหรียญทองภาพเหรียญเงินภาพเหรียญทองแดงรวม
1ธงชาติของไทย ไทย1886156315765025
2ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย1602141313954410
3ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย999102713833409
4ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์83697911912998
5ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์71078810622560
6ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม6255916831897
7ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า4476177921856
8ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว5364189306
9ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา3872145255
10ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน1038140188
11ธงชาติของประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก111214
หมายเหตุ : รวม กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554ปาเลมบังและจาการ์ตา แล้ว

[แก้]ชนิดกีฬา

 ● ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ● กีฬาที่แข่งขันระดับโอลิมปิก ● กีฬาที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมส์ ● กีฬาที่แข่งขันระดับซีเกมส์
[ซ่อน]ชนิดกีฬา1234567891011121314151617181920212223242526
กีฬาทางน้ำ (ไม่ระบุ)
กระโดดน้ำDiving pictogram.svg41098
ว่ายน้ำSwimming pictogram.svg2931303232
โปโลน้ำWater polo pictogram.svg11111111111111111111111
จักรยาน (ไม่ระบุ)
จักรยาน (ถนน)Cycling (road) pictogram.svg44
จักรยาน (ภูเขา)Cycling (mountain biking) pictogram.svg44
จักรยาน (Track Racing)Cycling (track) pictogram.svg11
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกสากลOlympic pictogram Gymnastics (artistic).png13
ยิมนาสติกลีลาGymnastics (rhythmic) pictogram.svg6
วอลเลย์บอลVolleyball (indoor) pictogram.svg22
วอลเลย์บอลชายหาดVolleyball (beach) pictogram.svg22
กอล์ฟGolf pictogram.svg44
กรีฑาAthletics pictogram.svg41424545
แบดมินตันBadminton pictogram.svg7777
บาสเกตบอลBasketball pictogram.svg22
เบสบอลBaseball pictogram.svg11
มวยปล้ำWrestling pictogram.svg917
มวยสากลสมัครเล่นBoxing pictogram.svg13141715
ฟุตบอลFootball pictogram.svg1111111111112111122122222
เทเบิลเทนนิสTable tennis pictogram.svg77
เทนนิสTennis pictogram.svg77
เทควันโดTaekwondo pictogram.svg1621
ยกน้ำหนักWeightlifting pictogram.svg1313
ยิงปืนShooting pictogram.svg3334
ยิงธนูArchery pictogram.svg124488
ยูโดJudo pictogram.svg1618
ฟันดาบFencing pictogram.svg12
รักบี้Rugby union pictogram.svg2
เรือพายRowing pictogram.svg11
เรือใบSailing pictogram.svg17
เรือแคนู/เรือคายัคCanoeing (flatwater) pictogram.svg712
โปโลPolo pictogram.svg1
ซอฟต์บอลSoftball pictogram.svg2
ไตรกีฬาTriathlon pictogram.svg4
ฮอกกี้Field hockey pictogram.svg2
แฮนด์บอลHandball pictogram.svg2
ขี่ม้า6
คาราเต้1817
เซปักตะกร้อ88
บิลเลียดและสนุกเกอร์131210
วูซู1421
เพาะกาย65
โบว์ลิง121011
หมากรุก8
Squash1
มวยไทย1113
ปันจักสีลัต1317
เปตอง911
เรือประเพณี4
ลีลาศ10
ฟุตซอล
แอโรบิค4
Arnis6
Finswimming16
Kempo
Lawn bowls6
Powerlifting
Netball
Roller Skating
Shuttlecock7
Wall climbing
Water Skiing
Yachting
รวม (เหรียญทอง)372

[แก้]ดูเพิ่ม